Established 1973

Welcome to Holywell Art Club. Our members meet every Wednesday at Pentre Halkyn village centre between 10am – 2pm. We currently have a membership of 30.

We have a varied programme which includes visits from professional artists who give demonstrations and workshops in different media on a variety of subjects, in addition, we have a library of art books and DVDs’ that members can borrow and view at leisure.

Presently we hold two club exhibitions a year and also have the opportunity to exhibit in other art events.

We are a well-respected and friendly art club that has a nice social aspect.

New members are welcome whatever their ability,whether complete beginners or more accomplished artists.

If you would like to find out more, please click on our contact page where you can enter your contact details, alternatively, you are welcome to come and visit us at the village centre.

 

Croeso i wefan Clwb Arlunio Treffynnon. Mae ein aelodau yn cyfarfod pob Dydd Mercher o 10 – 2 yng Nghanolfan Gymunedol Pentre Helygain, ar y foment mae genym 40 aelod.

 Mae gennym rhaglen amrywiol sy’n cynnwys artistiaid ymweliadol yn rhoi gweithdau a gwersi engreifftiol mewn cyfryngau gwahanol a phynciau amrywiol. Hefyd mae gennym lyfrgell o lyfrau a disgiau digidol fedr aelodau benthyg i fwynhau’n hamddenol.

Ambell waith rydym yn ymweld ag orielau a llefydd eraill o ddiddordeb. Rydym yn cynal 2 arddangosfa pob blwyddyn, ac mae genym gyfle i arddangos ein gwaith mewn digwyddiadau celf eraill. Mae’r clwb yn un gyfeillgar iawn gyda’g agwedd gymdeithasol braf.

Rydym yn croesawu aelodau newydd beth bynag eu gallu, naill ai’n ddechreuwyr llwyr neu yn artistiaid mwy medrus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am ein clwb dodwch eich manylion cyswllt ar y tudalen cyswllt a bydd ein hysgrifenyddes yn cysylltu gyda chi, neu dewch i ymweld a ni yn y danolfan

The picture above is by Barbara Ann Reynolds

Link to Flintshire Visual Arts and Crafts Network


 


About
News
Programme
Examples of Our Work
Contact Us
40th Anniversary Exhibition
Internet Links
e-mail me